Theses 

Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život? – Bc. Jana Těžká

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Sociology / Social Anthropology

Theses on a related topic

Display description

Bc. Jana Těžká

Master's thesis

Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život?

The Problems of Labour Migration - Chodov u Karlových Varů: how migration shape family life?

Abstract: Cílem této práce je problematika pracovní migrace obyvatel města Chodov, směřující do celého světa. Nedílnou součástí zmíněné práce je terénní výzkum, který probíhal v dané lokalitě, v podobě rozhovorů s obyvateli města, kteří pracovně migrují či migrovali. Diplomová práce je složena z devíti kapitol, kdy nejdůležitější jsou oddíly ?Provedení výzkumu?, kde jsou rozepsány zásadní metody bádání. Dále je podstatná teoretická část, která předchází nejrozsáhlejší kapitole ?Výpovědi respondentů ? migrace v praxi?, jež rozebírá provedené rozhovory a zodpovídá na položené výzkumné otázky. Práce přináší ucelený pohled na důvody a směr pracovní migrace a její vliv na rodinný život.

Abstract: This thesis is focusing on work-related migration problematics in Chodov town inhabitants, whos migration direct all around the world. Field research as an essential component, proceeded in chosen locality with the use of strucured interviews with migrating inhabitants. Thesis consist of nine chapters with central point in ´Research work´, which dissert on crucial methods of investigation. Additional relevant theoretical part preceding extensive chapter ´Respondent statements - migration in practice´, and analyzing interviews done with its questions, which are would answered also. Thesis presents integral view on reasons and directions of work-related migration, and its influences on family life.

Keywords: pracovní migrace, migrace, push/pull faktory, rodinný život

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=9204 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Těžká, Jana. Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život?. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 07:07, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz