Theses 

Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život? – Bc. Jana Těžká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / odbor:
Sociology / Social Anthropology

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jana Těžká

Master's thesis

Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život?

The Problems of Labour Migration - Chodov u Karlových Varů: how migration shape family life?

Anotácia: Cílem této práce je problematika pracovní migrace obyvatel města Chodov, směřující do celého světa. Nedílnou součástí zmíněné práce je terénní výzkum, který probíhal v dané lokalitě, v podobě rozhovorů s obyvateli města, kteří pracovně migrují či migrovali. Diplomová práce je složena z devíti kapitol, kdy nejdůležitější jsou oddíly ?Provedení výzkumu?, kde jsou rozepsány zásadní metody bádání. Dále je podstatná teoretická část, která předchází nejrozsáhlejší kapitole ?Výpovědi respondentů ? migrace v praxi?, jež rozebírá provedené rozhovory a zodpovídá na položené výzkumné otázky. Práce přináší ucelený pohled na důvody a směr pracovní migrace a její vliv na rodinný život.

Abstract: This thesis is focusing on work-related migration problematics in Chodov town inhabitants, whos migration direct all around the world. Field research as an essential component, proceeded in chosen locality with the use of strucured interviews with migrating inhabitants. Thesis consist of nine chapters with central point in ´Research work´, which dissert on crucial methods of investigation. Additional relevant theoretical part preceding extensive chapter ´Respondent statements - migration in practice´, and analyzing interviews done with its questions, which are would answered also. Thesis presents integral view on reasons and directions of work-related migration, and its influences on family life.

Kľúčové slová: pracovní migrace, migrace, push/pull faktory, rodinný život

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedúci: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=9204 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Těžká, Jana. Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život?. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 16:14, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz