Bc. Adam Ulrich

Diplomová práce

Evoluční algoritmy s využitím metody Novelty search

Evolutionary Algorithms and the Novelty Search Method
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provést výzkum na téma možnosti implementace novelty search do evolučních algoritmů. První část se zabývá teoretickým popisem problematiky, vysvětlením základních pojmů a motivací k tématu. Čtenář je nejprve uveden do problematiky širšího spektra, které je postupně zužováno až k samotnému novelty search. Problematika jinak velmi abstraktní vědy je v teoretické části práce …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to conduct research on the possibility of implementing novelty search into evolutionary algorithms. The first part deals with a theoretical description of the issue, an explanation of basic concepts and motivations for the topic. The reader is first introduced to the issue of a wider spectrum, which is gradually narrowed down to the novelty search itself. The issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ulrich, Adam. Evoluční algoritmy s využitím metody Novelty search. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe