Jakub Trbušek

Bakalářská práce

Projekt rodinného domu jako dřevostavba rámové konstrukce

Family house design as a wooden frame construction
Anotace:
Dřevostavba rodinného domu je projektována jako rámová konstrukce, podle soudobélegislativy. Součástí projektu rodinného domu jsou technické výkresy na úrovni povolenístavby, tj. výkresy krovu, základů, půdorysu, řezů, pohledů, dále je zhotovena situace širšíchvztahů a souhrnně technická zpráva.Jednotlivé skladby obvodového pláště budovy, tj. podlaha, obvodové stěny, strop,střecha jsou hodnoceny a …více
Abstract:
The wooden family house is designed as a frame structure by current buildinglegislation. Project documentation is part of the family house project on level building permiti.e. drawing truss, foundations of the house, ground plan, cuts, view. In addition, a situation ofbroader relationships and a technical report are included.,Individual structures of the peripheral envelope, i.e. the floor, the peripheral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Mansbart

Citační záznam