Theses 

Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku – Bc. Veronika Dušková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Dušková, DiS.

Bakalářská práce

Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku

Financial instruments provided by EU for human resources and their use in special company

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Finanční zdroje EU poskytované na podporu rozvoje lidských zdrojů a jejich využití v rámci vybraného podniku“ je vytvořit ucelený přehled o prostředcích poskytovaných Evropskou unií na tuto problematiku. V jednotlivých kapitolách je ukázáno, odkud je možné prostředky čerpat a jak toho Česká republika využívá. Praktickou část práce tvoří příklad realizovaného rekvalifikačního projektu.

Abstract: The goal of the submitted thesis „Financial instruments provided by EU for human resources and their use in special company“ is to make the compact review about financial instruments provided by EU to this area. In single parts are shown resources of the support and the usage of these resources by Czech republic. The practical part is made by example of realised re-qualification project.

Klíčová slova: Lidské zdroje, Operační program, finanční prostředky, Evropská unie, rekvalifikace, strukturální fondy Human resources, Operation program, financial instruments, European Union, re-qualification Structual Funds

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Lucie Oháňková
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:45, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz