Monika FRÉMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory

Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem objektu a zpracováním projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory ke stavebnímu povolení. Hlavním úkolem této práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebně technické a konstrukční řešení objektu a vybrat vhodné místo pro jeho realizaci. Všechny výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN a byly vypočteny ručně s pomocí programu Microsoft …více
Abstract:
The building design and project documentation of the object of social care for obtaining a building permit is the focus of this thesis. The main goal is to provide structural solution, space arrangement, material and technical design of the building together with a selection of an appropriate build ground. All calculations were performed according to the standards ČSN EN and calculated manually with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÉMUNDOVÁ, Monika. Návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/