Theses 

Návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory – Monika FRÉMUNDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika FRÉMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory

Anotace: Tato práce se zabývá návrhem objektu a zpracováním projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory ke stavebnímu povolení. Hlavním úkolem této práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebně technické a konstrukční řešení objektu a vybrat vhodné místo pro jeho realizaci. Všechny výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN a byly vypočteny ručně s pomocí programu Microsoft Excel. Výkresová část byla provedena v AutoCAD 2016.

Abstract: The building design and project documentation of the object of social care for obtaining a building permit is the focus of this thesis. The main goal is to provide structural solution, space arrangement, material and technical design of the building together with a selection of an appropriate build ground. All calculations were performed according to the standards ČSN EN and calculated manually with use of Microsoft Excel. The drawing were done in AutoCAD 2016.

Klíčová slova: Objekt sociální péče, osoby se sníženou schopností pohybu, projektová dokumentace, statická část, stavební povolení, Porotherm, Spiroll

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68724 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

FRÉMUNDOVÁ, Monika. Návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz