Katarzyna Czerná

Diplomová práce

Návrh na zavedení nového výrobku na specifický zákaznický segment

Proposal for New Product Targeted on Unique Customer Segment
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout zavedení nového produktu na specifický zákaznický segment. Zavedení nového produktu je realizováno formou projektu, který je zpracován od iniciace, plánování, přes realizaci, až po ukončení projektu. Teoretická část je soustředěna na vymezení pojmů projekt a kalkulace, a to včetně metod projektového řízení a kalkulačních metod. V aplikační části je sestaven projekt …více
Abstract:
The aim of the thesis is to propose new product targeted on unique customer segment. The product introduction process is implemented in the form of a project that is prepared from initiation, planning, through implementation, to the project completion. The theoretical part is focused on defining of characterestics of a project and a calculation. In the practical part of the thesis, the project of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jindra Peterková
  • Oponent: Stanislav Recmaník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava