Theses 

Význam skautingu jako prevence sociálně patologických jevů u dětí – Mgr. Gabriela Troppová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Gabriela Troppová

Bakalářská práce

Význam skautingu jako prevence sociálně patologických jevů u dětí

Scouting in the prevention of socio-pathological phenomena in children

Anotace: Bakalářská práce „Význam skautingu jako prevence sociálně patologických jevů u dětí“ se zabývá problematikou trávení volného času u pubescentů a seznámením se skautskou organizací jako preventivním nástrojem sociálně patologických jevů. V bakalářské práci jsou definovány pojmy pubescence, sociálně patologické jevy a prevence. Cílem výzkumného šetření je popsat preventivní činnosti, které skauting používá.

Abstract: Bachelor thesis " Scouting in the prevention of socio-pathological phenomena in children " deals with leisure activities in pubescents and to familiarize yourself with the Scout organizations as a preventative instrument socio-pathological phenomena. In bachelor's work are defined concepts of pubescence, social pathological phenomena and prevention. The aim of the research is to describe preventive activities that Scouting uses.

Klíčová slova: Prevence, sociálně patologické jevy, pubescence, volný čas, skauting, skautská výchovná metoda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz