Bc. Eliška Procházková

Bakalářská práce

Pracovní listy pro žáky základních škol ke kampani „Biodiverzita–to jsme my!“

Work sheets for primary school pupils for project-Biodiversity is Us!
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vést žáky zákládních škol k poznání a ochraně biologické rozmanitosti prostřednictvím kampaně "Biodiverzita-to jsme my!" v Zoologické zahradě Brno. Dále se práce zabývá metodologií pracovních listů a zařazením pojmu biodiverzita do rámcového vzdělávacího programu. V praktické části jsou zpracovány pracovní listy pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Výsledky zkoumání …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to lead primary school pupils towards recognition and protection of biodiversity through Brno Zoo’s project “Biodiversity is Us!ˮ. In the theoretical part of the thesis biodiversity, World Associations of Zoos and Aquariums, IUCN Red List and the animals on the nature trail in Brno Zoo are characterized. The thesis also deals with methodology of creation of work sheets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Frýzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy