Mgr. Lenka Himerová

Diplomová práce

Differentiation in a Multicultural School

Differentiation in a Multicultural School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem diferenciace na multikulturní základní škole v Anglii. Cílem této práce je prozkoumat metody a techniky diferenciace používané v učitelské praxi a analyzovat, jak přispívají k utváření pozitivní atmosféry ve třídách a k posilování vztahů mezi žáky pocházejícími z různých kultur.
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of differentiation in a multicultural primary school in England. The main aim of this thesis is monitoring of methods and techniques of differentiation used in teaching practice and analysing their contribution to the creation of a positive atmosphere in classrooms and establishment of cohesion among pupils from various cultures.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta