Bc. Jan Kotala

Diplomová práce

Návrh učebního textu pro předmět Odběrná plynová zařízení učebního oboru Mechanik plynových zařízení

The Proposal of Teaching Material for Subject Area Off-take Gas Devices for Teaching Field Mechanic of Gas Devices.
Anotace:
Diplomová práce „Návrh učebního textu pro předmět Odběrná plynová zařízení učebního oboru Mechanik plynových zařízení“ pojednává o tvorbě učebního textu do předmětu Odběrná plynová zařízení učebního oboru Mechanik plynových zařízení. Diplomová práce seznamuje čtenáře nejdříve s plynárenským prostředím a cílovou skupinou, pro které je tento učební text určen. Dále je zde charakterizován učení obor Mechanik …více
Abstract:
The diploma thesis „The Proposal of Teaching Material for Subject Area Off-take Gas Devices for Teaching Field Mechanic of Gas Devices deals with the development of teaching material for subject area Off-take Gas Devices for Teaching Field Mechanic of Gas Devices. Firstly, the diploma thesis gets readers acquainted with a gas field and a targeted group for which is the teaching material designed. Secondly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta