Theses 

Zvláště chráněná území v České republice a ve světě – Lenka VANČUROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka VANČUROVÁ

Bakalářská práce

Zvláště chráněná území v České republice a ve světě

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na zvláště chráněná území v České republice, zmíněna je také situace ve světě. Tato území jsou právně ukotvena v našem zákonodárství a představují jeden z nejvýznamnějších nástrojů ochrany přírody a krajiny. Zvláště chráněná území se zřizují na přírodovědecky nebo esteticky významných lokalitách s jedinečnou nebo důležitou biologickou rozmanitostí, s unikátní geologickou stavbou, s charakterizujícími prvky krajinného rázu kulturní krajiny a lokality důležité pro vědecký výzkum. Dělí se na různé kategorie, které určují míru ochrany na vyhlášeném území. Cílem zvláště chráněných území je zabezpečit, udržovat i zlepšovat dochovaný stav území, nebo území ponechat jeho samovolnému vývoji.

Abstract: The bachelor thesis focuses on specially protected areas in the Czech Republic, the situation in the world is also mentioned. These areas are enshrined in our legislation and they are one of the most important tools for nature and landscape protection. Specially protected areas are set up on natural or aesthetically important localities with remarkable or important biological diversity, with a unique geological structure, characterizing landscape features of cultural landscape and on territories important for scientific research. They are divided into different categories that determine the degree of protection in the announced territory. The aim of the specially protected areas is to safeguard, maintain and improve the extant state of the locality, or left the area its spontaneous evolution.

Klíčová slova: ochrana přírody, ochrana krajiny, zvláště chráněná území, národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Koupilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46180 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

VANČUROVÁ, Lenka. Zvláště chráněná území v České republice a ve světě. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:26, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz