Bc. Stanislav Škop

Diplomová práce

Užitečnost a použitelnost map přístupnosti města Brna

Evaluation of the usability and usefulness of Brno city accessibility maps
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vnímanou hodnotou map přístupnosti uživatelskou skupinou osob s omezenou schopností pohybu a orientace v kontextu jejich každodenního života. Hodnota těchto mapových, informačních nástrojů je zkoumána skrze jejich vnímanou užitečnost a použitelnost. Práce má fenomenologický charakter a kombinuje poznatky informační vědy a Human-Computer Interaction. Vnímaná užitečnost a použitelnost …více
Abstract:
This thesis deals with the perceived value of accessibility maps by a user group of people with limited mobility and orientation in the context of their daily life. The value of these maps, information tools are explored through their perceived usefulness and usability. This thesis has a phenomenological character and combines knowledge of information science and Human-Computer Interaction. The perceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví