Ivan Görčöš

Bakalářská práce

New Labour - třetí cesta

New Labour - Third way
Anotace:
Ve své bakalářské práci "New Labour - Třetí cesta" bych rád analyzoval vnitřní hospodářskou politiku Velké Británie uplatňované Labouristickou stranou vedenou Tony Blairem. Základní otázkou celé práce bude - existuje třetí cesta? Zůstala Labouristická strana pod vedením Tonyho Blaira ještě stále levicová? Nebo se z ní stala strana pravicová? Můžeme mluvit o pojmu post-thatcherismus? Podařila se myšlenka …více
Abstract:
In my bachelor thesis "New Labour - Third way" I would like to analyze internal economic policy of Great Britain applicated by The Labour Party chaired by Tony Blair. The main question of my thesis will be -- Is the third way existing? Has the Labour Party with Tony Blair stayed still left-wing? Or has it become right-wing party? Can we speak about post-thatcherism? Was the idea of third way and deflection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Martin Kovář
  • Oponent: Stanislav Tumis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21727