Lucia Fečová

Bakalářská práce

Vlastníctvo a jeho vplyv na podnik

Ownership and its impact on the enterprise
Abstract:
Author: Fečová Lucia, Title: Ownership and its impact on the enterprise. [Bachelor thesis]. Bank Institute High School Prague, High School Banska Bystrica. Department of Economics, pricing, social scientes and law. Supervisor: JUDr. Zlatica Poláček Tureková. Year of defence: 2014. Extent of thesis:50 Bachelor thesis analyzes the ownership and its impact on the enterprise. It is divided into four chapters …více
Abstract:
FEČOVÁ, Lucia: Vlastníctvo a jeho vplyv na podnik. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Zlatica Poláček Tureková. Rok obhajoby: 2014. Počet strán:50 Bakalárska práca analyzuje vlastníctvo a jeho vplyv na podnik. Je rozdelená do štyroch kapitol a niekoľkých podkapitol …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře