Ing. Květa Malachová

Diplomová práce

Modifikace textilních povrchů pomocí bezproudového pokovování

Modification of textile surfaces by electroless plating
Anotace:
V současné době je zvýšená pozornost věnována začleňování elektronických systémů přímo do oděvů či oděvních součástí při zachování jejich komfortních vlastností. V souvislosti s tím se otevírá prostor pro vývoj nových materiálů a technologií umožňující vytvořit elektricky vodivé textilní struktury a nahradit jimi klasické nevhodné tuhé materiály jakými jsou například kovy. Jednou z možností jak získat …více
Abstract:
Currently, the attention paid to the integration of electronic systems directly to clothes or garments while maintaining is comfort properties. In connection with this opens for the development of new materials and technologies to incorporate an electrical conductive textile structure and replace them unsuitable classic rigid materials such as metals. One option to obtain an electrically conductive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malachová, Květa. Modifikace textilních povrchů pomocí bezproudového pokovování. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství