Nikola ŠAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Porucha příjmu potravy u adolescentů

Teenage Eating Disorders
Anotace:
V mé bakalářské práci "Poruchy příjmu potravy u adolescentů" se zaměřuji na žáky prvních ročníků střední školy a jejich informovanost a zkušenosti s poruchami příjmu potravy. Teoretická část zahrnuje charakteristiku poruch příjmu potravy, konkrétní onemocnění, rizikové faktory vzniku, následky, průběh, léčbu, prevenci poruch příjmu potravy, a také objasnění poruch příjmu potravy u dětí a dospívajících …více
Abstract:
My bachelor thesis 'Eating disorders amongst adolescents' focuses on first-year students of secondary schools, their awareness and experience with eating disorders. Theoretical part includes characteristic of eating disorders, specific illnesses, high-risk factors, impact, progress, treatment, eating disorders prevention and clarification of eating disorders amongst children and teenagers. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAŇKOVÁ, Nikola. Porucha příjmu potravy u adolescentů. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta