Mgr. Dana Plešingerová

Bakalářská práce

Strategie učení intaktních žáků a žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti

Learning strategies used by intact pupils and pupils at higher risk of school unsuccessfulness
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strategiemi učení žáků. Cílem práce bylo zjistit, jaké strategie učení používají intaktní žáci a žáci se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti a rovněž popsat některé rozdíly v používání učebních strategií. Teoretická část je zaměřena na definování strategií učení, nejznámější klasifikace učebních strategií a vybrané skupiny strategií učení, na koncept školní neúspěšnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with pupils' learning strategies. The aim of this thesis was to identify learning strategies used by intact pupils and pupils at a higher risk of school unsuccessfulness and also describe some differences in using learning strategies. The theoretical part focuses on the definition of learning strategies, the most famous classifications of learning strategies and selected groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta