Bc. Lenka PALŮCHOVÁ

Diplomová práce

Fundraisingový a marketingový plán neziskové organizace

Fundraising and marketing plan for non-profit organization
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku neziskového sektoru. Teoretická část vymezuje neziskový sektor, neziskové organizace, jejich typologii a financování. Další kapitoly definují teoretický základ fundraisingu, marketingu a principy jejich využití v neziskových organizacích. Praktická část je věnována představení občanského sdružení Dobré místo pro život a následnému vytvoření fundraisingového …více
Abstract:
This thesis is focused on the nonprofit sector. The theoretical part defines the nonprofit sector, nonprofit organizations, their typology and financing. Other chapters define the theoretical basis for fundraising, marketing and principles of their use in non-profit organizations. The practical part is devoted to the presentation of the civic association Dobré místo pro život and the subsequent creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALŮCHOVÁ, Lenka. Fundraisingový a marketingový plán neziskové organizace. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pcako2 pcako2/2
22. 6. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 6. 2012
Marklová, E.
23. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.