Bc. Andrea Malá

Diplomová práce

Edukace u pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem

Education for patients with implantable cardioverter - defibrillator
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukací u pacientů po resuscitaci pro maligní arytmie. Svým obsahem je rozdělena na teoretickou část a část empirickou. Teoretická část popisuje edukaci v obecné rovině, implantabilní kardioverter-defibrilátor, dále edukací v souvislosti se zavedeným implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Následná empirická část je založena na kvalitativním šetření …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on issues regarding education of patients after resuscitation due to malignant arrhythmia. It has been divided into two parts – theoretical one and practical one. Theoretical part deals with education in general, implantable cardioverter – defibrillator and education associated with implantable cardioverter – defibrillator applied. Following practical part is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče