Bc. Libor Pruša

Master's thesis

Vybrané antické zprávy o starověké Indii

Selected Reports of Classical Authors on Ancient India
Anotácia:
Tato práce pojednává o zprávách antických autorů o starověké Indii. Zkoumaná témata jsou indická geografie, etnografie, fauna, flóra a nerostné bohatství.
Abstract:
The thesis deals with the reports of classical authors on ancient India. Selected topics are Indian geography, ethnography, fauna, flora and mineral resources.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Meško, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta