Bc. Ivana Domšová, DiS.

Master's thesis

Regenerace brownfield z hlediska investora

Regeneration of Brownfield in View of Investor
Abstract:
Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část je zaměřena na „Brownfieldsˮ. Vysvětluje, co se pojmem brownfields obecně rozumí, rozděluje brownfields podle definic a typologie, dívá se na terminologii z různých hledisek, rozděluje základní typy brownfields podle polohy, původu a nového využití, dále pak podle původu vzniku a ekonomického dělení. Posledním bodem je historický přehled, odpověď …more
Abstract:
The thesis consists of four parts. First part focuses on brownfields. It explains the term generally and divides brownfields according to definitions and typology. It looks at the conception from different standpoints, divides standard brownfields types according to position, origin and new usage, further according to the origin rise and economic dividing. Last point is historical survey which tries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 10. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Reader: Ing. arch. Petr Rajtora

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic