Bc. Ivana Domšová, DiS.

Master's thesis

Regenerace brownfield z hlediska investora

Regeneration of Brownfield in View of Investor
Anotácia:
Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část je zaměřena na „Brownfieldsˮ. Vysvětluje, co se pojmem brownfields obecně rozumí, rozděluje brownfields podle definic a typologie, dívá se na terminologii z různých hledisek, rozděluje základní typy brownfields podle polohy, původu a nového využití, dále pak podle původu vzniku a ekonomického dělení. Posledním bodem je historický přehled, odpověď …viac
Abstract:
The thesis consists of four parts. First part focuses on brownfields. It explains the term generally and divides brownfields according to definitions and typology. It looks at the conception from different standpoints, divides standard brownfields types according to position, origin and new usage, further according to the origin rise and economic dividing. Last point is historical survey which tries …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2012
  • Vedúci: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: Ing. arch. Petr Rajtora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Práce na příbuzné téma