Bc. Barbora Zemanová

Bachelor's thesis

Využívání Google Analytics pro marketing firmy

Use of Google Analytics for marketing of companies
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat data, získaná za pomocí Google Analytics, konkrétní firmy, v našem případě ubytovacího zařízení a po této důkladné analýze navrhnout, jakým způsobem tyto data efektivněji využívat při tvorbě marketingových strategií firmy. Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí, kdy v první části je jednoduše popsána služba Google Analytics a následně jsou zde představena …more
Abstract:
The aim of this bachelor’s dissertation is to analyze the data obtained with the help of Google Analytics, a particular company, in our case an accommodation facility and after this thorough analysis to suggest how to use these data more effectively when creating the company's marketing strategies. This bachelor thesis is divided into three parts. In the first part there is simply described service …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze