Javier VARILLAS DELGADO

Disertační práce

Studie plasticity nanokontantů a dislokačních lavin v FCC a BCC krystalech pomocí molekulární dynamiky

A Molecular Dynamics Study of Nanocontact Plasticity and Dislocation Avalanches in FCC and BCC Crystals
Abstract:
Tato studie si klade za cíl studovat základní mechanismy, které řídí vznik a vývoj struktur defektů v krystalické mřížce, které nastávají při plasticitě kovových krystalů. Práce se zaměřuje na jednoosou tahovou deformaci a zatěžování kontaktem s důrazem na vývoj intermitentních dislokačních lavinových jevů. Všechny analýzy jsou založeny na sérii počítačových simulací metodou molekulární dynamiky (MD …více
Abstract:
This study aims to investigate the underlying mechanisms which govern the development of dense defect networks in nanoscale crystal plasticity, either under contact and uniaxial loading conditions, with emphasis on the onset of intermittent avalanche phenomena. The investigation is based on a comprehensive set of massive molecular dynamics (MD) simulations performed with embedded-atom method potentials …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2019
  • Vedoucí: Prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARILLAS DELGADO, Javier. Studie plasticity nanokontantů a dislokačních lavin v FCC a BCC krystalech pomocí molekulární dynamiky. Plzeň, 2019. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/