Markéta JÍRŮ

Bakalářská práce

Vliv metody Spirální stabilizace páteře podle kurzu 1A na změnu vadného držení těla u dětí od 10 do 15 let

The effect of Spinalstabilization method according to the 1A course for changing defective deportment of 10 to 15 years old children
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vadné držení těla u dětí od 10 do 15 let a možnost ovlivnění těchto nestabilit pomocí metody Spirální stabilizace systému podle kurzu 1A. Jedná se o stabilizační cvičení svalových spirálních řetězců s pomocí elastických lan. Vadné držení těla u dětí vzniká na základě nerovnováhy mezi svalovými skupinami. Je to zapříčiněno i tím, že děti v dnešní době více než pohybovým …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on poor body posture among children between the age of 10 and 15 and possibility to influence this instability with the help of Spiral stabilization method according to 1A course. This is a stabilization exercises of muscle spiral chains with elastic cords. Poor posture problems arise on the basis of imbalance between muscle groups. In case of children today, this is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍRŮ, Markéta. Vliv metody Spirální stabilizace páteře podle kurzu 1A na změnu vadného držení těla u dětí od 10 do 15 let. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pcfptf pcfptf/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.