Marta ĎURANOVÁ

Master's thesis

Česká katolická církev v letech 1948-1953

The Czech Catholic Church in 1948-1953
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou české katolické církve v letech 1948-1953, kdy československý komunistický režim systematicky likvidoval všechny své potencionální i skutečné odpůrce, mezi něž katolická církev z pohledu Komunistické strany Československa (KSČ) patřila. V úvodu je nastíněna linie církevní politiky, kterou KSČ uplatňovala směrem ke křesťanským církvím působícím na území Československé …more
Abstract:
My diploma work deals with the problem of Czech Catholic Church within the years 1948-1953 when the Czechoslovak communist régime systematically wounded up all its potential and real opponents and Catholic Church belonged among them from the point of view of the Communist Party of Czechoslovakia. In the introduction there is shown a feature of the church politics which the Communist Party of Czechoslovakia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 12. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ĎURANOVÁ, Marta. Česká katolická církev v letech 1948-1953. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta