Bc. Pavla Vargová

Bakalářská práce

Rekultivace a revitalizace oblasti "Jezero Most" a dopad na cestovní ruch

Restoration and revitalization of the region "Lake Most" and the impact on tourism
Anotace:
Tato práce je zaměřena na rekultivaci a revitalizaci Jezera Most a dopad na cestovní ruch. Cílem práce je zhodnotit možnosti této lokality pro rozvoj cestovního ruchu. Pro analýzu jsou zvoleny lokalizační a realizační předpoklady cestovního ruchu. V první části jsou vymezeny pojmy cestovního ruchu, volného času a životního stylu. Další kapitoly se týkají pojmů rekultivace, jejich rozdělení a revitalizace …více
Abstract:
This work is focused on the restoration and revitalization of Lake Most and an impact on tourism. The aim of this work is to evaluate the potential of this site for the development of tourism and also for the analysis to be on a selected location and implementation of assumptions to tourism. The first part defines the concepts of tourism, leisure and lifestyle. Another chapter focuses on the concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Petr Studnička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze