Ing. Helena Bachorecová

Bakalářská práce

Specifikace komunikace pro cílovou skupinu dětí

Communication specification for the target group of children
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací na cílovou skupinu dětí 6 – 14 let. Cílem práce je zjistit, jaká je nejúčinnější reklamní komunikace, jakým způsobem se staví k mediím a reklamám jejich nejbližší okolí. Co všechno je pro cílovou skupinu hrozbou a zda mezi dětmi ve škole vládne rivalita. Pro stanovené otázky byly použity kvantitativní dotazníky a kvalitativní rozhovory. Dotazníky a rozhovory …více
Abstract:
This thesis deals with the communication to the target group of children 6-14 years old. Aim of the study is to determine what is the most effective advertising communication, how to perceive a media and advertising their surroundings. What is the threat for target group and whether among children is rivalry in school. For questions set uses a quantitative questionnaires and qualitative interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní