Theses 

Nástroje pro správu OS Windows Server – Petr Šupčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Petr Šupčík

Bakalářská práce

Nástroje pro správu OS Windows Server

Tools for Managing OS Windows Server

Anotace: Cílem práce je poskytnout uživatelům Active Directory domény možnost vyresetovat a změnit heslo v Active Directory. Administrátorům Active directory je umožněno základní nastavení domény a samotné aplikace. Resetování hesla je v aplikaci vyřešeno pomocí unikátních požadavků a ověřováním přes e-mailovou zprávu. Veškeré dotazy a změny nastavení Active directory jsou řešeny pomocí Powershell příkazů spouštěných z webové stránky. Byl vytvořen systém, který dovoluje uživatelům resetovat a měnit heslo, aniž by museli žádat pověřenou osobu. Přínosem této práce je zefektivnění a zautomatizování častých problému v Active Directory doméně.

Abstract: The aim of the thesis is providing the possibility to reset and change password for users of Active Directory domain. There is the posibility to realize basic setting of domain and application for administrator of Active directory. The password reset is solved in the application by unique requirement and authorization with e-mail. The questions and changes of settings in the Active Directory are solved by the Powershell which can be runned from the website. There was created the system that allows to reset and change password for users without verification by authorized person. The benefit of this thesis is the streamlining and the automatization of common problems in the Active Directory domain.

Klíčová slova: Powershell, Active Directory, Windows Server, Self reset heslo

Keywords: Powershell, Active Directory, Windows Server, Self reset password

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Lukáš Vojáček
  • Oponent: Václav Svatoň

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz