Václav Mareček

Diplomová práce

Česká skladatelská a komorní tvorba pro kontrabas od roku 1945

Czech Composer´s Works and Chamber Works for Double Bass since 1945

Anotace:
Ve své magisterské práci přináším přehled českých skladatelů a komorní tvorby pro kontrabas po roce 1945. Práci jsem rozdělil do tří kapitol. V první kapitole uvádím životopis kontrabasisty Františka Hertla, chronologicky rozdělený. Druhá kapitola je věnována Českému nonetu, jeho vzniku, vývoji, repertoáru. Jedna z podkapitol přibližuje dobu. kdy byl uměleckým vedoucím František Hertl. Ve třetí kapitole …více
Abstract:
My Magister`s thesis brings a summary of the Czech Composer`s work and the Chamber work for Double Bass since 1945. My thesis is devided into three chapters. The first chapter presents the biography of Frantisek Hertl in chronological order. The second chapter is dedicated to the Czech nonet, its rise, progresse and reportoire. One of the chapters represents the time when Frantisek Hertl was the artistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Jiří Hudec, Jiří Hudec
  • Oponent: Radomír Žalud, Václav Bernášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Kontrabas

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.