Theses 

Česká skladatelská a komorní tvorba pro kontrabas od roku 1945 – Václav Mareček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Kontrabas

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Václav Mareček

Diplomová práce

Česká skladatelská a komorní tvorba pro kontrabas od roku 1945

Czech Composer´s Works and Chamber Works for Double Bass since 1945

Anotace: Ve své magisterské práci přináším přehled českých skladatelů a komorní tvorby pro kontrabas po roce 1945. Práci jsem rozdělil do tří kapitol. V první kapitole uvádím životopis kontrabasisty Františka Hertla, chronologicky rozdělený. Druhá kapitola je věnována Českému nonetu, jeho vzniku, vývoji, repertoáru. Jedna z podkapitol přibližuje dobu. kdy byl uměleckým vedoucím František Hertl. Ve třetí kapitole uvádím přehled českých skladatelů a komorní tvorby po roce 1945. Touto prací bych chtěl přispět k obohacení kontrabasové literatury o další současné skladatele.

Abstract: My Magister`s thesis brings a summary of the Czech Composer`s work and the Chamber work for Double Bass since 1945. My thesis is devided into three chapters. The first chapter presents the biography of Frantisek Hertl in chronological order. The second chapter is dedicated to the Czech nonet, its rise, progresse and reportoire. One of the chapters represents the time when Frantisek Hertl was the artistic manager of the Czech nonet. The last part of my work includes summary of the Czech Composer`s workand Chamber work since 1945. I would like to contribute to the enrichment of the Double Bass literature by my graduation thesis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Jiří Hudec, Jiří Hudec
  • Oponent: Radomír Žalud, Václav Bernášek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz