Petra Sobková

Master's thesis

Životní smysuplnost a emocionalita

Meaningfulness of life and emotion
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se snaží zasadit problematiku životní smysluplnosti do kontextu lidské emocionality. První část práce je zaměřena na historické i moderní teoretické systémy zabývající se emocemi. Dotýká se také otázky životního smyslu v pojetí V.E. Frankla a jeho následovníků a snaží se tematiku emocionality a životní smysluplnosti propojit. Praktická část práce popisuje kvantitativní výzkum …viac
Abstract:
The following thesis focuses on putting the problematics of meaningfulness of life into context of human emotionality. The first part of the thesis deals with historical as well as modern theoretical systems of emotions. It also discusses the questions of the meaning of life according to V. E. Frankl and his followers. Furthermore, it also aims at connecting the topic of emotionality with life meaningfulness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.