Mgr. Lucia Kováčová

Bakalářská práce

Der soziolinguistische Aspekt im Dialektgebrauch. Berliner Dialekt

The socio-linguistic aspect of dialect use.Berlin dialect
Abstract:
The topic of this thesis is relation of sociolinguistic to dialect, moreover is focused on Berlin dialect. The aim of the thesis is to approximate main signs/characters of Berlin dialect, it´s origin and popularity of using of dialect at present. Thesis is dealing with linguistic science “Socio-dialectology” and the questions of this science.
Abstract:
Témou bakalárskej práce je vzťah sociolingvistiky v dialektoch, pričom presnejšie je práca zameraná na berlínsky dialekt. Cieľom práce je priblížiť hlavné znaky berlínskeho dialektu, objasniť jeho pôvod a popularitu používania dialektu v súčasnosti. Práca sa bližšie zaoberá jazykovednou disciplínou Socio – Dialektológia, pričom sú v nej postupne rozpracované otázky záujmu tejto disciplíny.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Mediteránní studia

Práce na příbuzné téma