Bc. Yahor Balabin

Bakalářská práce

Kalkulace nákladů na výkony ve zvolené firmě

Calculation of cost efficiency in a particular company
Anotace:
Předmět bakalářské práce «Kalkulace nákladů na výkony ve zvolené firmě» věnován problematice možnosti snížení nákladů na dodané zboží.Cílem práce je zjištění možnosti snižování nákladů na dodané zboží ve firmě působící na mezinárodním obchodě. Zjištění bude probíhat na základě kalkulačních postupů. První část se zabývá klasifikací, možností snížení a alokaci nákladů. Druhá část je zaměřena na vycházení …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis «Calculation of cost efficiency in a particular company» is based on reducing the costs of delivered goods. The purpose of this thesis is to find out possibility of reducing the cost of delivered goods in the company operating in international trade. The findings will be based on the calculation procedures. The first part deals with the classification, the possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance