Bc. Břetislav Mazoch

Diplomová práce

Interaktivní vizualizace 3D objektů pro webové prostředí a její využití v oblasti e-learningu

Web-based interactive visualization of 3D objects and its use in the field of e-learning
Anotace:
Webové technologie a nástroje se spolu s výpočetním výkonem zařízení nacházejí ve stavu, který umožňuje zobrazit interaktivní 3D vizualizace skrze webové prohlížeče velkému množství uživatelů. Interaktivní 3D grafika tak nemusí být pouze výsadou desktopových aplikací, ale její použití se může orientovat i na webové prostředí. Tato práce se zabývá analýzou dostupných webových technologií a nástrojů …více
Abstract:
Web technologies and tools are together with computing performance of devices in a state where it is possible to make interactive 3D visualizations accessible by web browsers to a large number of web users. Thus, interactive 3D graphics do not have to be a privilege of desktop applications only, but it can be used in the web environment either. The thesis deals with analysis of web technologies and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy