Bc. Břetislav Mazoch

Master's thesis

Interaktivní vizualizace 3D objektů pro webové prostředí a její využití v oblasti e-learningu

Web-based interactive visualization of 3D objects and its use in the field of e-learning
Abstract:
Webové technologie a nástroje se spolu s výpočetním výkonem zařízení nacházejí ve stavu, který umožňuje zobrazit interaktivní 3D vizualizace skrze webové prohlížeče velkému množství uživatelů. Interaktivní 3D grafika tak nemusí být pouze výsadou desktopových aplikací, ale její použití se může orientovat i na webové prostředí. Tato práce se zabývá analýzou dostupných webových technologií a nástrojů …more
Abstract:
Web technologies and tools are together with computing performance of devices in a state where it is possible to make interactive 3D visualizations accessible by web browsers to a large number of web users. Thus, interactive 3D graphics do not have to be a privilege of desktop applications only, but it can be used in the web environment either. The thesis deals with analysis of web technologies and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Reader: RNDr. Tomáš Obšívač

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky