Jiří Mařík

Disertační práce

Vztah měření výkonnosti marketingu a tržní orientace a jejich dopad na výkonnost malých a středních firem

The Relationship Between Marketing Performance Measurement and Market Orientation and Their Impact on the Performance of Small and Medium Sized Enterprises
Anotace:
Cílem této disertační práce je prozkoumat vztahy mezi dvěma významnými strategickými koncepty - měřením výkonnosti marketingu (MPM) a tržní orientací (MO) - a zjištění vlivu těchto konceptů na výkonnost malých a středních firem. Výkonnost je v práci hodnocena s využitím jak objektivních metrik, tak subjektivního hodnocení manažerů. Práce se dále zaměřuje na zjištění a kategorizaci metrik, které jsou …více
Abstract:
The goal of this thesis is to explore the relationship between two important strategic concepts – marketing performance measurement (MPM) and market orientation (MO) – and to discover their impact on the performance of small and medium sized enterprises. The performance is assessed by using objective measures alongside subjective assessments provided by the managers. The thesis is focused on the findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Ondřej Machek, Dagmar Jakubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76997

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management