Bc. Lucie Chlupatá

Diplomová práce

Marketingová analýza Památníku písemnictví na Moravě

Marketing Analysis of Památník písemnictví na Moravě
Anotace:
Diplomová práce "Marketingová analýza Památníku písemnictví na Moravě" obsahuje: definici poslání a cílů, SWOT analýzu a marketingový mix památníku.
Abstract:
Diploma work "Marketing analysis of Pamatnik pisemnictvi na Morave" contain: mission and objest, SWOT anylysis and marketing mix of Pamatnik pisemnictvi na Morave.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jan Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta