Bc. František Tröster

Diplomová práce

Redakční systém podporující sémantickou organizaci dat

Semantic Content Management System
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza, návrh a implementace redakčního systému s podporou semantického strukturování dat. Diplomant se seznámí s existujícími řešeními pro správu obsahu a redakčními systémy. Upraví vhodný redakční systém nebo navrhne vlastní řešení, postavené na uložišti Java Content Repository, které umožní ukládání a vyhledávání napříč XML dokumenty. Aplikační část bude napsána v jazyce …více
Abstract:
The target of my diploma work is analysis, design and implementation of content management system with support for semantic structures. Author will describe and focus on current content management solutions. Author will customize existing or implement his own solution built on Java Content Repository allowing storing and full text search across XML document. Server application will be built on J2EE …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Gregar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.