Dana Velitšová Havránková

Bakalářská práce

Identité et solitude dans la poésie de Jacques Crickillon

Solitude and Identity in Jacques Crickillon's Poetr
Abstract:
The submitted thesis deals with the identity and the solitude in the poetry of contemporary Belgian poet Jacques Crickillon. The basis for our research was formed by the collection of poems L´Indien de la Gare du Nord that the poet published in 1985. We were studying two principal elements in detail: search of identity in solitude in the postmodern urban space. We presented the social position of the …více
Abstract:
Předložená práce pojednává o tématu identity a samoty.Podkladem pro studii tématu je básnická sbírka L´Indien de la Gare du Nord, jejímž autorem je současný belgický básník Jacques Crickillon. Práce se podrobněji zabývá procesem hledání identity v postmoderní společnosti velkoměsta, ve které žije básnický subjekt v osamění, vzhledem k tomu, že tato společnost neakceptuje jeho odlišnost. Proces hledání …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta