Mihaela Muntean

Bachelor's thesis

Tourism Policy in the European Union

Tourism Policy in the European Union
Anotácia:
Tato studie se zabývá politikou cestovního ruchu Evropské unie s konkrétním zaměřením na politiku cestovního ruchu České republiky. Cílem této práce je analyzovat politiku cestovního ruchu vybrané země zaměřenou na problematiku domácí poptávky a odhalit možná doporučení, které mohou pomoci minimalizovat tento problém. Výzkum se zaměřuje na analýzu domácí poptávky v Evropské unii jako celku, aby pochopil …viac
Abstract:
This study deals with the tourism policy of European Union and focuses more specifically on the tourism policy of the Czech Republic. The aim of this thesis is to analyse the tourism policy of the selected country concentrating on the issue of domestic demand and to detect possible recommendations that can aid minimizing this concern. The research focuses on analysing the domestic demand in the European …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze