Bc. Eliška Cichá

Bachelor's thesis

Identifikace osob podle ručního písma

Identification of Persons by Handwriting
Anotácia:
Tématem této práce je Identifikace osob podle ručního písma, a jelikož se jedná o písmo, které naší společnost provází již od dávných dob, tak se začátkem této práce budu věnovat také krátce jeho samotnému historickému vývoji, spolu s oborem písmoznalectví. Dále je mou snahou představit tuto identifikaci se vším, co je dle mého názoru důležité zmínit, pro její pochopení a utvoření si představy o tom …viac
Abstract:
Topic of this thesis is Identification of people by their handwriting and because handwriting is with us since old age, in the begining of my work I am going to focus on history of handwriting and forensic handwriting examination. My next goal is to introduce this identification with all that is, in my opinion, important for understanding and making an idea of what is it about, considering the amount …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Oponent: Mgr. Markéta Flekácsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Legal Specialization / Criminalistics and Law