Theses 

Analýza dobrovolnické činnosti v Krajské zdravotní, a.s. -Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – Eva ŽIDEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Eva ŽIDEKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza dobrovolnické činnosti v Krajské zdravotní, a.s. -Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Analysis of volunteer activities in Regional Health Corp. {--} Masaryk Hospital in Ústí nad Labem

Anotace: Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Úvodní kapitola teoretické části je věnována definicím, rozdělení a historii dobrovolnictví. Ve druhé kapitole jsou popisovány všeobecné cíle dobrovolnických center a organizací. Praktická část je zaměřena na činnost dobrovolníků, a to od počátku jejich působení v Masarykově nemocnici až do konce roku 2008. Za pomocí dotazníkového šetření byly shromážděny názory zdravotnického personálu Masarykovy nemocnice na dobrovolnickou činnost. Cílem mé práce bylo popsat dobrovolnickou činnost v Masarykově nemocnici. Dalším záměrem této práce bylo na základě získaných informací a provedené analýzy dobrovolnické činnosti v současné době navrhnout případná opatření, která by mohla vést ke zkvalitnění a zefektivnění dobrovolnického programu.

Abstract: The thesis has two parts {--} a theoretical one and a practical one. The first chapter of the theoretical part provides definition, division and history of voluntary services. The second chapter describes general goals of voluntary centers and organizations. The practical part focuses on services provided by voluntary workers since the beginning of the program voluntary workers in hospital until the end of year 2008 in Masaryk hospital in Ústí nad Labem. A questionnaire survey was a method to collect opinions of health care staff of Masaryk hospital on voluntary services in this health care institution. First goal of my bachelor thesis was to describe voluntary services in Masaryk hospital. And the second goal was to suggest possible measures to improve the program voluntary workers in hospital and make it more efficient in compliance with gained information and results of my analysis.

Klíčová slova: dobrovolník, dobrovolnictví, koordinátor, supervize, altruismus, komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eva Bärtlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

ŽIDEKOVÁ, Eva. Analýza dobrovolnické činnosti v Krajské zdravotní, a.s. -Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz