Bc. Nikola ZEMAN

Diplomová práce

Vizualizace paralelismu aplikace v prostředí IDE CodeLite\nl{}

Visualization of Application Parallelism in IDE CodeLite\nl{}
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat používané vývojové nástroje, které umožňují zobrazit paralelismus. Dále bylo za cíl vytvořit multiplatformní aplikaci, schopnou vizualizovat aktivitu vláken ve vývojovém prostředí CodeLite, který tuto schopnost vizualizace doposud postrádal. Aplikace umožní zobrazovat aktivitu vláken v čase s možností náhledu, jakou činnost vlákno v daném okamžiku vykonává a …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to examine the applied developmental tools, which allow us to display parallelism. It also intends to create a cross-platform application able to visualize the activity of threads in the CodeLite development environment which has lacked this ability so far. Through using the call stack the application will enable us to display the activity of threads at time with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Nikola. Vizualizace paralelismu aplikace v prostředí IDE CodeLite\nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma