PhDr. Tomáš Soukup

Disertační práce

Profilování a heterogenita uchazečů o zaměstnání

Profilig and heterogenity of jobseekers
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematiku heterogenity uchazečů o zaměstnání a na možnosti, jak heterogenitu rozpoznávat pomocí tzv. profilování. V teoretické části se věnujeme problému a dopadům efektu heterogenity, možnostem jejího odhalování a konceptualizaci faktorů, které ovlivňují individuální úspěch hledání práce. V empirické části hledáme odpověď na tři základní výzkumné otázky. Zaprvé, s jakou …více
Abstract:
This work is focused on heterogeneity of jobseekers and the possibilities of using profiling to identify heterogeneity. In the theoretical part, the author discusses the problem of heterogeneity, possibilities of early identification and conceptualization of the factors influencing the individual job search success. The empirical part is focused on three main research questions. First, to what extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., Doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce