Daniel Dokoupil

Bakalářská práce

Konstrukce vstřikovací formy pro kryt konvice

Construction of Injection Mold for Shield Kettle
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vstřikování a konstrukcí forem. Celá práce je rozdělena do dvou částí. Obsahem první části je teoretický rozbor polymerních materiálů, vstřikovacích strojů a především vstřikovacích forem. Druhá, praktická část se týká samot-né konstrukce vstřikovací formy na předem určený díl. Veškeré 3D návrhy jak modelu, tak samotné formy a 2D sestavy byly provedeny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the injection molding and mold design. The entire thesis is separated into two parts. The content of the first part includes the theoretical analysis of polymer materials, injection molding machines and injection molds particularly. The se-cond, practical part regards the injection mould construction for given part in advance. All 3D designs of the model, injection mold …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Škrobák, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dokoupil, Daniel. Konstrukce vstřikovací formy pro kryt konvice. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení