Lucie JANKŮ

Master's thesis

Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ

Motivation and school performance motivation of the pupils at primary school
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na školní výkonovou motivaci žáků mladšího školního věku na malotřídních a plně organizovaných školách. Teoretická část je soustředěna nejprve na motivaci všeobecně, dále na motivaci k učení, v níž je kladen důraz na druhy a motivační zdroje školních výkonů. Závěr kapitoly je věnován možným problémům školní výkonové motivace. Následující kapitola vymezuje obecnou výkonovou …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on school performance motivation of pupils of younger school age in small-class and fully organized schools. Theoretical part focuses firstly on motivation in general, on the motivation to learn, which emphasizes the types and motivation sources of school performance. The conclusion of the chapter is devoted to possible problems of school performance motivation. Following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2018
  • Supervisor: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANKŮ, Lucie. Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta