Theses 

In-Memory Database Cache - analýza a zhodnocení – Kateřina Lebedová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Kateřina Lebedová

Bakalářská práce

In-Memory Database Cache - analýza a zhodnocení

Anotace: Cílem práce je popsat technologie související s memory cache. Výkonnostní srovnání zátěžových dotazů v různých databázových serverech bez využití memory cache a s jejím využitím. Součástí práce je i srovnání výkonu a popis změn ve vnitřním řešení vybraných databázových serverů. Cílem praktické části jsou srovnávací zátěžové testy včetně použitých skriptů s technickým popisem použitého zařízení a výsledná analýza při monitoringu práce s databází.

Abstract: The aim of this thesis is to describe the memory cache related technologies. Comparing of performance of load queries in various database servers without the use of memory cache and with its use. Part of the thesis is also a comparison of performance and description of changes in the internal solution of selected database servers. The aim of the practical part are the comparative stress tests including the used scripts with the technical description of the equipment used and the resulting analysis of monitoring of the work with the database.

Klíčová slova: Oracle, Database, Microsoft, MSSQL, MySQL, PostrgreSQL

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32701 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Lebedová, Kateřina. In-Memory Database Cache - analýza a zhodnocení. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 04:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz