Bc. Sebastian Urbaś

Bakalářská práce

Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu „Hledání východu“

Commented Translation of the Subtitles in the Documentary Film „Hledání východu“
Anotace:
Tato bakalářská práce nese titul Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu „Hledání východu“ a klade si za cíl popsat tvorbu titulků k filmu. V teoretické části se soustřeďuji na popsání samotného procesu překládání audiovizuálního díla. V této části také stručně uvádím dějiny audiovizuálního překladu. Kromě toho také zmíním problémy, které můžou nastat během překladu a na co by si měl člověk …více
Abstract:
This bachelor thesis is called Commented translation of subtitles for the documentary film “Searching for the exit” and its main goal is to describe the process of making subtitles for the film. In the theoretical part I am solely focussing on describing the process of translating an audio-visual work. In this part I also briefly present the history of translation of audio-visual works. Moreover, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta